Tips til Sletning Ransom.bananaCrypt fra Windows XP

Tips til Sletning Ransom.bananaCrypt from Chrome Ransom.bananaCrypt opretter en infektion i forskellige dll-filer: AcLayers.dll 6.0.6000.16917, certmgr.dll 5.1.2.226, Microsoft.Build.Utilities.dll 2.0.50727.4927, MsCtfMonitor.dll 6.1.7600.16385, GdiPlus.dll 5.2.7600.16385, wmiscmgr.dll 0, hnetcfg.dll 5.1.2600.5512, sspisrv.dll 6.1.7600.16385, kerberos.dll 6.0.6002.18005, dispex.dll 5.7.0.16599, upnp.dll 6.0.6000.16386, dpx.dll 6.1.7600.16385