Sletning popads.net I Blot Få Skridt

Afinstaller popads.net from Windows 7 Disse dll-filer er blevet inficeret på grund af popads.net WsmAuto.dll 6.0.6001.18000, rpcss.dll 5.1.2600.2180, certmgr.dll 5.1.2600.2180, WpdConns.dll 6.0.6000.16386, System.ServiceProcess.dll 2.0.50727.5420, mscorie.dll 2.0.50727.312, dskquoui.dll 5.1.2600.0, appinfo.dll 6.0.6000.16386, scarddlg.dll 5.1.2600.2180, qdvd.dll 6.5.2600.5512, rascfg.dll 6.0.6000.16518, jgmd400.dll 5.1.2600.5512, snmpsnap.dll 6.1.7600.16385