Sletning Win32.Trojan.Gen.Dzud I Enkle Trin

Mulige trin til Sletning Win32.Trojan.Gen.Dzud from Windows 10 Disse dll-filer er blevet inficeret på grund af Win32.Trojan.Gen.Dzud msctfui.dll 6.0.6001.18000, AcSpecfc.dll 5.1.2600.5512, strmdll.dll 5.1.2600.5512, AcXtrnal.dll 0, kbdnecnt.dll 6.0.6000.16386, padrs411.dll 10.0.6002.18005, ieproxy.dll 1.0.0.0, sysmain.dll 6.1.7601.17514, odbccu32.dll 3.525.1132.0, odbc32.dll 6.1.7601.17514, JNTFiltr.dll 6.0.6000.16386, netlogon.dll 6.0.6002.18005, atv02nt5.dll 6.13.1.3198